۱۱۱۱۱

پیش ساخته بدنه فلز ۱۴

کابینت دیواری و زمینی ۳ متر با دستگیره و لولا و صفحه