کابینت پیش ساخته

پیش ساخته بدنه فلز ۱۵

کابینت دیواری و زمینی ۳ متر با دستگیره و لولا و صفحه